Spořit či nespořit na důchod po páté – virtuální realita

Zdá se to jako nekonečný seriál, ale já se prostě k tomuto tématu musím vyjadřovat. V poslední době se opět, hlavně v souvislosti se sestavování rozpočtu, téma důchodů dostalo do popředí.

Je určitě správné, že se politické špičky snaží dnešním důchodcům jejich příjmy zlepšit. Není to jen o solidaritě, že i důchodci mají profitovat z ekonomického růstu. Je to i podpoře spotřeby, která je jedním z motorů ekonomického růstu. Důchodců bylo k 31.12.2018 2,9 miliónů, tedy 27 % celkového počtu obyvatel České republiky, a to už je značná část ovlivňující tržby v celé řadě oblastí hospodářství.

Poznámka: Nechci se zabývat také politickým kalkulem. 2,9 miliónů voličů už je velká síla.

Současné zvyšování důchodů však znamená značný tlak na rozpočet, který nyní stále ještě čerpá výhod ekonomického růstu. Jenže ekonomický cyklus je přírodní zákonitost a nebude nekonečný. A nikdo si v budoucnu netroufne na důchody sáhnout a snížit je, tedy dříve nebo později bude rozpočet pod ještě vyšším tlakem. Mimochodem důchody už dnes jsou v kapitolách rozpočtu nejvyšším mandatorním výdajem státu. Toliko ke stávajícímu systému, který se dotýká současných důchodců a lidí, kterým do odchodu do důchody zbývá kratší čas (5–10 let).

Ale co bude za 20–30-40 let? Tedy čas odchodu do důchodu pro dnešní dvacátníky a třicátníky? Scénáře současné doby jsou spíše katastrofické. Politici nejsou (přes všechny rady různých komisí, které si pávě tito politici zřizují, aby jim poradily, co změnit) schopní se dohodnout na strukturální změně systému a za každou cenu se snaží udržet pseudo spravedlivý průběžný systém při životě. Mám pocit, že si žijí ve své virtuální realitě. Udržet tento systém, podle mého názoru, při stávajícím vývoji demografické křivky, není možné. Pokud se bude tempo přírůstku důchodců na celkovém počtu populace růst tempem jako za posledních dvacet let (o 3 %), křivka bude mít spíše charakter exponenciály, tak podíl důchodců na celkové populaci bude vysoce nad jednou třetinou.  A co to bude znamenat pro dnešní mladé lidi? Odchod do důchodu až za hranicí 75 let, vysoké daně, minimální důchod garantovaný státem. Proto budu do nekonečna mladým lidem radit, aby na své příjmy v budoucnu mysleli už nyní a vytvářeli dostatečné zdroje pro budoucí pasivní příjmy. Každá stokoruna odložená do správných nástrojů v dnešní době, se dokáže do budoucna zhodnotit na potenciální zdroj spotřeby, aniž by ztratila dnešní hodnotu. Vím jak na to, rád poradím.

Příklady článků o důchodech a jejich budoucnosti:

Vysoká cena za udržitelnost důchodů

Důchodová komise kývla na reformu

Doplňkové penzijní spoření

Spořit či nespořit na důchod po páté – virtuální realita
Přesunout se na začátek