Aktuality a články

Spořit či nespořit na důchod po šesté – politika versus realita

Závěr roku 2019 přinesl pro lidi pobírající starobní důchod a pro lidi na rodičovské dovolené (ne pro všechny – to je ta relativní spravedlnost) pozitivní dopad do jejich příjmů. Politici rozhodli a z rozpočtu odteče opět pár miliard navíc, schodek to přeci unese, ekonomika stále šlape… Lidé, kterých se přidání týká, jsou spokojení a cítí to […]

Zamyšlení nad dostupností bydlení pro mladé lidi, aneb kdo a jak pomáhá – po druhé

Zajímavý článek na téma mladých lidí a pořizování vlastního bydlení. Lze v něm číst dvě zásadní zprávy. Ta první je, že většina mladých lidí do 36 let věku hodlá v relativně krátkém čase investovat do pořízení vlastní vlastního bydlení. A to je dobře pro celou ekonomiku a velmi chutné sousto pro banky v podobě poskytnutých hypoték. Jinou otázkou […]

Spořit či nespořit na důchod po páté – virtuální realita

Zdá se to jako nekonečný seriál, ale já se prostě k tomuto tématu musím vyjadřovat. V poslední době se opět, hlavně v souvislosti se sestavování rozpočtu, téma důchodů dostalo do popředí. Je určitě správné, že se politické špičky snaží dnešním důchodcům jejich příjmy zlepšit. Není to jen o solidaritě, že i důchodci mají profitovat z ekonomického růstu. Je to […]

Životní pojištění je pro Čechy velkou neznámou

Minulý týden jsem narazil na článek, který mě opět zaujal. Autor zdůvodńuje, proč má tak málo Čechů uzavřené životní pojištění. Hlavní důraz klade na nepochopení lidí, k čemu má životní rizikové pojištění sloužit. Argumentuje jeho složitostí. Já si ale myslím, že chyba už vzniká na vstupu. A to jak je tento produkt komunikován, ať už […]

Spořit či nespořit na důchod po čtvrté

Vypadá to jako nekonečné opakování se, ale to téma je celospolečensky důležité. Já z tohoto článku čtu dvě zprávy. První Bohužel pro nás pro občany nevidím sebemenší politickou shodu na tom, jak reformovat státem podporovaný penzijní systém tak, aby se udržel sociální smír mezi lidmi pobírající důchod (příjemci) a lidmi v produktivním věk (plátci). Druhá […]

Spořit či nespořit na důchod po třetí

Spořit či nespořit na důchod po třetí. My Češi máme pořád velké rezervy v tom, jak se staráme o své finance a hlavně svou budoucnost v podobě spoření na stáří. Nevěříte? Tak se podívejte na přiložený graf, který srovnává ČR a Polsko s rozvinutými zeměmi ohledně rozložení financí mezi jednotlivé finanční produkty. Mě je samozřejmě […]

NE plýtvání = šetření = finance

Dnes se chci zamyslet nad zbytečným plýtvání některými zdroji. Na internetu najdete spoustu různých článků, zamyšlení, statistických dat, pouček a samozřejmě dopadů plýtvání na životní prostředí. Nikde jsem však nenašel ani zmínku o tom, že NE plýtvání vlastně souvisí s finanční gramotností. Přijde vám zvláštní propojení těchto témat? Tak čtěte dál. Já měl to štěstí, že […]

Jak šetřit elektřinou

Nebudeme se zabývat speciálními technologiemi, jejichž pořízení sice znamená prakticky nulovou závislost na centrálních dodávkách energie a tudíž nulovou cenu. Nebo dokonce plusovou, když přebytek domácí energie jsme ještě schopni „prodat“. Jenže je otázkou, jestli pořizovací náklady, udržovací náklady a likvidační náklady této technologie není vlastně dražší, než umět hospodařit s „klasikou“. Takže dvě malá […]

Jak šetřit jídlem

Víte, kolik každoročně průměrný Čech spotřebuje potravin? Cca. 800 kg. Víte, kolik z tohoto množství se vyhodí? Cca. 80 kg na jednoho člověka? Víte, kdo a v jaké výši se na tomto vyhazování podílí? 40% zpracovatelé, 35% domácnosti, 15% stravovací zařízení, 10% obchody. Jinými slovy, každý Čech vyhodí zhruba 28 kg jídla, které si před tím […]

Jak šetřit vodou

Voda je v současnosti velmi silně skloňované slovo. Bez vody by nebyl život. Víte, že ve zdravém lidském těle je jí okolo 60% celkové hmotnosti člověka? Bez jídla člověk vydrží přežít desítky dnů, bez vody asi 3 dny. Někteří vědci říkají, že potenciální třetí světová válka bude kvůli přístupu k pitné vodě. Se změnou klimatu […]

Přesunout se na začátek