NE plýtvání = šetření = finance

Dnes se chci zamyslet nad zbytečným plýtvání některými zdroji. Na internetu najdete spoustu různých článků, zamyšlení, statistických dat, pouček a samozřejmě dopadů plýtvání na životní prostředí. Nikde jsem však nenašel ani zmínku o tom, že NE plýtvání vlastně souvisí s finanční gramotností. Přijde vám zvláštní propojení těchto témat? Tak čtěte dál.

Já měl to štěstí, že jsem vyrůstal v době, kdy dnešní nadbytek všeho na úkor dluhů ještě neexistoval. A chci zdůraznit důležitou věc – nejde o socialismus či kapitalismus pokud se vrátíme do doby mého dospívání, prostě v té době generace mých prarodičů a rodičů ještě měly v genech nastaveny hodnoty jinak než dnešní generace. Trávil jsem prázdniny u babiček – nikdy jsem je neviděl vyhodit jídlo. Jako dítě jsem si zuby vždy čistil s kelímkem naplněným vodou. Můj táta mě „tyranizoval“ nucením zhasínat v místnostech, ve kterých jsem se zrovna nenacházel, a pramálo ho zajímalo, že tam za 10 minut půjdu (toto týrání já jsem potom realizoval na svých dětech, s 50% účinností). Moji rodiče a prarodiče tyto návyky dodržovali bez přemýšlení a automaticky. Vyrůstali totiž v dobách, kdy neexistoval nadbytek, plýtvání nebylo životním standardem a žití na dluh neexistovalo a vlastně prakticky nebylo možné.

Vybral jsem si do svého článku právě tyto tři oblasti, ve kterých jde celkem jednoduše změnit své návyky a tím samozřejmě hodně pomoci svých financím, a to především do budoucna. Nebudu se tedy zamýšlet nad technologiemi a vyššími principy. Jde skutečně o jednoduché návyky v následujících oblastech – nevyhazovat jídlo, šetřit vodou, šetřit elektrickou energií. Skutečně zdánlivé banality, které však mohou pozitivně ovlivnit finance každého.  Klikněte na jednotlivé návyky a dozvíte se detailně co dělat a jak jsem dospěl k celkovým finančním úsporám.

Vezmu si nyní na pomoc první statistiku. Když jsem pátral po relevantních datech, vždy z nich vyplynulo, že nejvíce plýtvají lidé mezi 20 – 30 rokem života, samostatně žijící. 

Kolik se tedy dá ušetřit ročně peněz při malé změně návyků?

Podrobnosti najdete v:

Pozn.: Zdroje dat – ČSÚ, statistiky ERÚ, VPÚ

Pojďme tedy sečíst, na jakou potenciální celkovou úsporu při jednoduchých návycích se můžeme za rok dostat:

Nevyhazovat jídlo:              4 000 Kč

Šetření vodou:           

  • Čištění zubů           2 600 Kč
  • Splachování WC    1 000 Kč
  • Sprchování             1 500 Kč

Šetření elektřinou:

  • Stand – by režim    1 000 Kč
  • Svícení                     1 000 Kč

CELKEM:                              11 100 Kč           

   A jak to celé souvisí s finanční gramotností?

Není to celé totiž jenom o tom, že při šetrném zacházení budeme mít k dispozici o 11 000 Kč ročně více, neboli zhruba 900 Kč měsíčně na útratu. Jde totiž o to, že kdybychom těch 900 Kč měsíčně pravidelně ukládali, tak z dlouhodobého hlediska tyto peníze vygenerují zajímavý výnos. A o tento výnos se plýtváním připravujeme.

Protože mi doopravdy leží na srdci, jak budou vypadat důchody dnešních dvacátníků a třicátníků, šel jsem v úvaze ještě dál. Připravil jsem tabulku, kolik při úspoře 900 Kč měsíčně budou mít ti, kteří začnou šetřit = spořit na důchodovém účtu peněz a kolik tedy měsíčně (zafixujeme si odchod do důchodu na 65 letech a průměrné dožití 85 let – tedy 20 let čerpání důchodu) si budou moci z tohoto účtu čerpat. Jinými slovy, na kolik se každých ušetřených 900 Kč měsíčně rozroste („ušetří-li 20 letý člověk nyní 900 Kč a začne je zhodnocovat v doplňkovém penzijním spoření, stane se z nich 6 077 Kč, které může měsíčně spotřebovat v důchodu“). Strategii spoření jsem pro příklad vzal jako vyváženou, tedy ani příliš riskantní, ani příliš konzervativní. 

 Věk Ušetřená
částka
Naspořená
částka
Měsíční částka v
důchodovém věku
20    486 000 Kč   1 458 412 Kč 6 077 Kč
30     378 000 Kč       888 517 Kč 3 702 Kč
40    270 000 Kč       501 557 Kč 2 090 Kč
50  162 000 Kč       238 561 Kč     994 Kč

Poselství závěrem

Pokud jste skutečně dočetli až sem, mám pro Vás tři poselství

  1. Šetřit se vždy vyplatí, viz tabulka
  2. Přetavte šetření ve spoření a v budoucnost Vám to vrátí. Čím dříve začnete, tím více získáte, viz tabulka
  3. Pokud začnete šetřit, pomůžete nejen své peněžence, ale mnohem více naší přetížené Zemi. Není to malicherné, je to skutečně o odpovědnosti každého z nás. A že to není jen plné gesto, mám ještě několik čísel na závěr. Víte, kolik je potřeba na výrobu 1 kg chleba vody? 1 600 litrů. Víte kolik na výrobu 1 kg rýže? 2500 litrů. A víte, kolik na 1 kg hovězího masa? 15 000 litrů!

Tak s chutí do šetření a až budete potřebovat poradit, jak správně naložit s ušetřenými penězi, rád Vám poradím.

NE plýtvání = šetření = finance
Přesunout se na začátek